Filazana – Fifidianana Diakona sy Loholona 2019

Version PDF : Fifidianana Diakona 2019


Paris faha, 19 Septembre 2019

Ho an’ny Vahoakan’Andriamanitra eto amin’ny FPMA Fihobiana Paris,

“Ny vavako ho feno ny Fiderana Anao sy ny fankalazana Anao mandrakariva”
Salamo 71 : 8

Araka ny fiantsona efa nalefa tamintsika dia hanavao ny lisitry ny Mpandray fanasan’ny Tompo eto amin’ny Fiangonana FPMA Fihobiana isika, izany no atao dia ho fanomanana ny fifidianana izay ho Diakona sy Loholona hiasa eto amin’ny Fiangonana indray mandritra ny 2 taona 2020 – 2021. Fifidianana izay ho tanterahina ny 13 Octobre 2019.

Hifarana izany fisoratana anarana izany ny Alahady 29 septembre 2019. Koa manentana antsika amin’izany.

 

Ny Mpitandrina
Naina ANDRIALAMPISON

Ny Filoha ny Tafo
Ny Aina RASOLOJAONA