Culte – 05/04/2020

 

FILAZANA / COMMUNIQUE

Manonona ny fiadanan’ny Tompo amintsika,

Ho fanatsarana ny fampitàna ny Fanompoam-pivavahana fanaontsika dia indro ampitaina amintsika ny mombamomba izany.
Izany dia vokatry ny fiaraha miasa ny Birao Fiangonana sy ny Vaomiera ny serasera eto @ Fiangonantsika.

Hisy fomba roa (2) amin’izany dia :

  • Antso antarobia
  • Fidirana @ Plateforme hanarahana ara-tsary (Webex meeting)

Samy hivantana @ 10H30 ireo koa anjarantsika no mifidy izany araka ny fahefantsika tsirairay eo ampelantànantsika. Mipaingotra eto ambany ny fomba atao amin’izany.

Mariako anefa fa noho ny antony ara-teknika dia tsy mbola ahita ny sary ny Mpitandrina isika hatreto.

FANAMARIHANA

Hisy ny fanandramana ho atao ny Sabotsy 4 Aprily mba ahamora ny Fidirantsika Koa hanasana antsika rehetra :

  • Raha mpandray anjara ianao dia midira @ 18H00
  • Raha mpiangona tsotra ianao dia midira @ 19H00 – 21H00 (Hisy mozika ho henonao mandritra io fotoana io ary hahita Powerpoint slide hisy ny Logo FPMA FIHOBIANA ho hitan’ireo mijery avy @ Webex meeting)

Rehefa henonao sy hitanao ireo famantarana ireo dia midika izany fa tafiditra ianao.

Ho antsika mila fanampimpanazavana dia afaka miantso :

Ny Filoha : Ny Aina RASOLOJAONA 06 13 21 16 22


Mode opératoire : Mode Opératoire Culte à distance.pdf

Version PDF : CULTE 05.04.pdf