Herinandro Masina 2017

“Mandehana faingana, lazao fa efa nitsangana tamin’ny maty ny Tompo” Matio 28 : 7

Semaine Sainte 2017

  • Alakamisy Masina : Alakamisy faha-13 Aprily 2017 amin’ny  19h, ao amin’ny Eglise réformée d’Auteuil – 53 rue Erlanger, 75016 Paris

 

  • Zoma Masina : Zoma faha-14 Aprily 2017 amin’ny  19h, ao amin’ny Eglise réformée d’Auteuil – 53 rue Erlanger, 75016 Paris

 

  • Paska 2017 : Alahady faha-16 Aprily 2017 amin’ny 10h30, ao amin’ny Eglise réformée de Paris Luxembourg – 58 rue Madame, 75006 Paris