Vokatra 2017

 

“Raha tonga ny fanahin’ny fahamarinana, dia izy no hitari-dalana anareo ho amin’ny marina” Jaona 16 : 13

“Isika tia, satria Izy dia efa tia antsika taloha  I Jaona 4 : 19

Vokatra 2017

Tanterahina ny Alahady faha-07 Mey hatramin’ny Alahady faha-04 Jona 2017 izao ny voka-dehibe ao amin’ny tafo FPMA Fihobiana-Paris.
Amin’izany dia hisy ny fivarotana barquettes (tsakitsaky sy sakafo malagasy) hataon’ny sampana aorian’ny fotoam-pivavahana.

Ireto avy ny sampana mandray anjara amin’izany :
• Alahady 14 Mey : Antoko Mpihira (A.M.F.), Sampana Vehivavy (S.V.K.), Sampana Lehilahy Kristiana (S.L.K.)
• Alahady 21 Mey : Sekoly Alahady,Sampana Tanora Kristiana (S.T.K.), Sampana Zava-Maneno (S.Z.M.)
• Alahady 28 Mey : Diakona
• Alahady 04 Jona : Famaranam-bokatra + Fandraisana Katekomena

Ny fotoana dia ny alahady amin’ny 10h30

Ao amin’ny EPUF Luxembourg, 58 Rue Madame – 75006 Paris