PENTEKOSTA 2017

“Raha tonga ny fanahin’ny fahamarinana, dia izy no hitari-dalana anareo ho amin’ny marina” Jaona 16 : 13

“Isika tia, satria Izy dia efa tia antsika taloha  I Jaona 4 : 19

FLYER ALAHADY 4 JUIN 2017

ALAHADY 04 JIONA 2017

Fanompoam-pivavahana amin’ny 10h30,

EPUF Luxembourg, 58 Rue Madame – 75006 Paris

Andro lehibe : famaranam-bokatra – batisa – fanokanana mpandray

Rakitra fanolorana valompim–bokatra

Fiaraha-manala hetaheta atolotry ny Fiangonana