Zoma Masina 2019

“Fa Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo”
1 Petera 2 : 21

 

Ny Zoma Masina 2019 dia hotanterahina ny Zoma faha-19 Aprily 2019
amin’ny 7ora sy sasany, ao amin’ny DEFAP (102 boulevard Arago, Paris 14è)

 

Fanompoam-pivavahana, arahina toriteny an-kira sy fandraisana ny fanasan’ny Tompo.