Communiqué – Culte 29/03/20

[Mise à jour accès]

Version PDF :  COVID-19


FILAZANA / COMMUNIQUE

Manonona ny fiadanan’ny Tompo amintsika,

Araka ny fanampahan’kevitry ny Komity ny fiangonana izay nivory ny 25/03 lasa teo dia ho tohizana ny Fiatohan’ny Fanompoam-pivavahana mifanatrika ao @ Fiangonantsika 58 rue Madame mandritra ny Volana Aprily 2020 manontolo. (Dimanche 5 – 12 – 19 – 26 Avril 2020). Mandram-pisy ny toromarika vaovao. Izany no atao dia ho fanarahana ny Toromarika omen’ny Fitondram-panjakana Frantsay.

Mandritra ireo fotoana ireo dia mitohy hatrany ny Fiaraha mivavaka fanaontsika an-tarobia. Noho ny antony ara-teknika dia ampitaina amintsika eto ambany ny Laharana hanarahantsika ny Fanompoam-pivavahana @ alahady 29/03/2020 izao

+33 (0) 181 518 888 code 228920#
Ny fotoana dia ho tarihan’ny Mpitandrina Faneva RANDRIANANDRAINA
Manomboka amin’ny 10h30

Ho antsika mila fanampimpanazavana dia afaka miantso :

Ny Filoha : Ny Aina RASOLOJAONA 06 13 21 16 22
Ny Filoha mpanampy : Zo ANDRIANTOMARA 06 08 56 91 12