Commissions

Vomiera (Commission)

1-Vaomieran’ny asa sosialy (fanasoavana – fampandrosoana – fiantrana)

 • mampisy soritr’asa fanasoavana samihafa : fanampiana ny sahirana (ivelany sy anatiny)
 • manentana fikoloana ny olona ara-batana : fanatanjahan-tena, fahasalamana sns.

2-Vaomieran’ny serasera (sy fifandraisana)

 • miandraikitra ny site-n’ny fiangonana
 • mikarakara ny fifandraisana anatiny, toy ny fifampizarana vaovao sns.
 • manantevina ny fifandraisana amin’ny any ivelany (amin’ny alalan’ny fiaraha-miasa sns.)

3-Vaomieran’ny asa misiona

 • mamolavola ezaka amin’ny misiona ataon’ny fiangonana (chorale mihira aiza ? tafika masina (fitoriana ny Filazantsaran’Andriamanitra sy ny finoana)? échange de chaire sns.)
 • mikolokolo ny firaiketan’ny fiangonana (tantara sy tahirin-kevitra)

4-Vaomieran’ny vola

 • mikaroka sy mampisy loharanom-bola maharitra ho an’ny asan’ny fiangonana

5-Vaomieran’ny fanetsiketsehana sy lojistika

 • mikaroka tetikasa (activités) ho an’ny tanora sy ny ankizy (peinture-musique-dessin-repas-semaine de talents sns.)
 • mikarakara ny fitsangatsanganan’ny fiangonana
 • manao animation rehefa misy fety ataon’ny fiangonana
 • mikarakara ny goûter sy ny sakafo agape
 • mikarakara ny lojistika

 

Ny vaomiera :

 • tsy manapa-kevitra fa manolotra soson-kevitra amin’ny Komity na irahin’ny Komity hanatanteraka asa manokana.
 • ny vola ilain’ny vaomiera dia ny mpitam-bolan’ny fiangonana no mitantana azy.
 • tsy voatery ho diakona no filohan’ny vaomiera fa tsara raha misy diakona ao anatiny.