FANASANA ANTSAMPANAHY 

Fanasàna avy amin’ny AMF FPMA FIHOBIANA :

ny Filohan’ny AMF Francia RAHARISON

ary ireo Mpikambana rehetra ao amin’ny Antokompihira

 

Ho an’ny Mpitandrina Naina ANDRIALAMPISON mivady,

Ho an’ny Filoha Jacqueline RAKOTOMALALA sy ny Komity,

Ho an’ny Sampana rehetra,

Ho an’ny Vahoakan’Andriamanitra tafo FPMA FIHOBIANA-PARIS, 

 

« Fa isaorana anie Andriamanitra, Izay mitondra anay mandrakariva ao amin’i Kristy toy ny fanaon’izay avy nandresy, ka dia ampisehoany ny hanitry ny fahalalana Azy eny tontolo eny izahay.”

(2 KORINTIANA 2:14)

 

Mahafaly anay Chorale FIHOBIANA ny manasa anareo rehetra hiombom-po amam-panahy, ka hiara-midera,hisaotra an’Andriamanitra sy handre ny Torinteny an-kira iraisana’ireo Chorales maro eto amin’ny “Région Parisienne” ary hitondra am-bavaka ny asa fampielezanan’ny Tenin’Andriamanitra an-kira no sady hiaraka hanao ny fanateram-bokatry ny Chorale AMF « FIHOBIANA » PARIS

Izany Antsampanahy izany dia hatao :

  • ny Asabotsy 18 Jiona 2016 izao manomboka amin’ny 11 ora maraina,
  • ao amin’ny Fiangonana 58 Rue Madame 75006 PARIS (Métro : Rennes na Saint Sulpice)

 

Mba mangataka anareo Mpandrindra rehetra eto ampiangonana hanentana ireo mpikambana rehetra sy ireo mpiangona rehetra ho tonga maro.Mangataka fiaraha-manaparitaka ny flyer amin’ny mailina sy ny fampandrenesana fohy an’ ity fanasana ity amin’ny filazandraharaha ao ampiangonana.

 

Aorian’ny antsampanahy dia hisy fiaraha-misakafo atoandro ampirahalahiana ary misokatra amin’ny mpiangona rehetra : ny fandraisana anjara amin’izany dia 20€ ny olondehibe ary 10€ ny ankizy latsaky ny fito taona.Handefa carnet iray aminareo izahay ho an’ireo izay maniry hisakafo. Manantena indrindra ny fiaraha-miasa sy ny fahatongavanareo amin’izany fotoan-dehibe izany izahay mba hiara-hidera sy hanome voninahitra ny Tompo miaraka aminay.

 « Lehibe Jehovah ka tokony hoderaina indrindra …. ! »    (Psaumes 145/3)

 

Voninahitra ho an’ny Tompontsika any amin’ny avo indrindra ary fiadànana ho ety ambonin’ny tany ho an’ny olona izay ankasitrahany !

 

Amin’ny anaran’ny AMF FIHOBIANA

Francia RAHARISON

MPANDRINDRA

TEL : 07.83.50.73.13